dr hab. n. med. prof. Instytutu Piotr Sobiczewski

dr hab. n. med. prof. Instytutu Piotr Sobiczewski

Ginekolog-Onkolog

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

 

Stopień doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych nadany przez Radę Naukową Centrum Onkologii w Warszawie – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Aktualne stanowisko:
Koordynator Oddziału Zabiegowego Kliniki Ginekologii Onkologicznej
Narodowy Instytut Onkologii –Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 

Autor licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych

Autor licznych wystąpień i prezentacji na zjazdach polskich i międzynarodowych

 

W latach 1995-1996 Stypendium Rządu Francuskiego i staże w klinikach uniwersyteckich w Paryżu i w Lille we Francji.

Szkolenia dotyczące zastosowania metod małoinwazyjnej chirurgii laparoskopowej w leczeniu nowotworów ginekologicznych odbyte w Europie i Stanach Zjednoczonych.

W 2000 r. Dyplom Europejski Uniwersytetu w Clermont-Ferrand we Francji w zakresie laparoskopii operacyjnej w ginekologii.

 

Główna działalność zawodowa: chirurgia ginekologiczna laparoskopowa i klasyczna, leczenie i diagnostyka nowotworów ginekologicznych. Diagnostyka USG , zabiegi metodą histeroskopową i laparoskopową. Leczenie guzów jajnika.

 

Doświadczenie zawodowe
Wieloletnie doświadczenie w leczeniu nowotworów ginekologicznych : raka jajnika, raka szyjki macicy , raka trzonu macicy oraz raka sromu oraz w leczeniu nowotworów rzadkich –guzów jajnika o granicznej złośliwości.
Leczenie operacyjne nowotworów ginekologicznych metoda małoinwazyjną oraz konwencjonalną.

Diagnostyka i leczenie w zakresie ginekologii:
Endometrioza, mięśniaki macicy, torbiele jajnika, patologie endometrium i szyjki macicy.

 

Przynależność do towarzystw naukowych:
• Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
• Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej
• European Society for Gynecologic Endoscopy
• International Society for Gynecologic Cancer

 

Biegła znajomość języka angielskiego i francuskiego.

 

W Royal Clinic Profesor Sobiczewski głównie przeprowadza konsultacje ginekologiczno-onkologiczne, wykonuje diagnostykę obrazową ultlrasonograficzną oraz kwalifikuje do zabiegów.

Royal Clinic, ul. Ordona 5, 01-237 Warszawa

recepcja.ordona@royal-clinic.pl