Zamknij

Wyszukiwarka

Pole wyszukiwania nie może być puste!
Nasi Lekarze

Nasi Lekarze

Kompleksowa opieka specjalistyczna którą znajdziesz w naszej Klinice to najwyższe standardy diagnostyczne, innowacyjne technologie jak również profesjonalni lekarze.

Wybierz specjalizację

+
Separator
Jarosław Cała

lek. med.

Jarosław Cała

Proktolog

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista chirurg od 2015 roku. Obecnie zatrudniony w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii Szpitala na Solcu w Warszawie.

Więcej
Miłosz Mikołajczyk

lek.med.

Miłosz Mikołajczyk

Proktolog

Absolwent wydziału wojskowo-lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W ciągłej współpracy z Oddziałem Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii nowo otwartego Szpitala Południowego.

Więcej
dr Adriana Zielska

lek.med.

Adriana Zielska

Onkolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni pracownik Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Szpitala Onkologiczno - Kardiologicznego w Warszawie.

Więcej
dr Michał Sulewski

lek.med.

Michał Sulewski

Urolog

Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Na co dzień praktykujący w Klinice Urologii PIM MSWiA w Warszawie oraz w Centrum Urologii Zaawansowanej Szpitala św. Anny w Piasecznie.

Więcej
dr hab. n. med. prof. Instytutu Piotr Sobiczewski

dr hab. n. med. prof. instytutu

Piotr Sobiczewski

Ginekolog-Onkolog

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Stopień doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych nadany przez Radę Naukową Centrum Onkologii w Warszawie – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Więcej
Dr Agnieszka Harabin-Matysiak

lek.med.

Agnieszka Harabin-Matysiak

ginekolog-położnik

Specjalistka położnictwa i ginekologii, specjalistka medycyny estetycznej, ultrasonografistka. Wykształcenie zdobyła na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Więcej
Dr Patrycjusz Zieniuk

lek.med.

Patrycjusz Zieniuk

Ginekolog-Endokrynolog

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista Ginekologii i Położnictwa, Specjalista Endokrynolog. Specjalista Balneologii i medycyny fizykalnej.

Więcej
dr n. med. Emilia Pawłowska-Krajka

dr.n.med.

Emilia Pawłowska-Krajka

Urolog

W 2002 r. ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku, a w 2013 r. otrzymała stopień doktora nauk medycznych.

Więcej
Dr Krzysztof Szturo

lek.med.

Krzysztof Szturo

Ginekolog-Endokrynolog

Lekarz Specjalista Położnictwa i Ginekologii w trakcie specjalizacji z Endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości Posiada Certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Certyfikat ultrasonograficznej oceny jajników wg reguł IOTA

Więcej
Dr n.med. Zbigniew Mentrak

lek.med.

Zbigniew Mentrak

Chirurg-Onkolog

Specjalista chirurgii onkologicznej. Pracuje w Klinice Nowotworów Piersi w Centrum Onkologii-Instytut. Konsultuje pacjentki ze złośliwymi i łagodnymi zmianami w piersi np włókniaki, mięśniaki, torbiele. Wykonuje również biopsje cienkoigłową i gruboigłową piersi.

Więcej
Dr Agnieszka Gajda-Czerwińska

lek.med.

Agnieszka Gajda-Czerwińska

ginekolog-położnik

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej, II Wydział Lekarski. Od 2009r do 2019r pracowała w Szpitalu Bielańskim w Klinice Ginekologii i Położnictwa pod kierunkiem prof. Romualda Dębskiego, gdzie zdobywała i doskonaliła swoje umiejętności oraz ukończyła szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury.

Więcej
Dr Norbert Gaweł

lek.med.

Norbert Gaweł

Endokrynolog

Specjalista z zakresu endokrynologii. Od ponad 20 lat zatrudniony w Szpitalu Wolskim w Warszawie. W ramach swojej specjalizacji zawodowej zajmuje się wykonywaniem specjalistycznych badań i diagnozy chorób z dziedziny endokrynologii.

Więcej
Dr Małgorzata Figat

lek.med.

Małgorzata Figat

Ginekolog-Onkolog

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończyła w 2002 roku. Po zakończeniu studiów odbyła podyplomowy staż w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Obecnie jest związana zawodowo z Centrum Onkologii w Warszawie.

Więcej
dr n. med. Małgorzata Nowicka

lek.med.

Małgorzata Nowicka

Ginekolog-Endokrynolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom lekarza uzyskała w 2001 roku. Od 2001 roku pracowała w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie, gdzie odbyła specjalizację z ginekologii i położnictwa, a następnie endokrynologii. Odbyła staże z położnictwa w Hospital d’Orsay pod Paryżem oraz z endokrynologii w University of Sheffield w Wielkiej Brytanii. Absolwentka studiów podyplomowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Więcej
Dr Anna Radzikowska

lek.med.

Anna Radzikowska

ginekolog-położnik

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada dwudziestoletnią praktykę położniczo-ginekologiczną, głównie w zakresie prowadzenie ciąż, diagnostyki i terapii niepłodności, zaburzeń miesiączkowania, przygotowania do zajścia w ciążę, a także wszechstronnego prowadzenia ginekologicznego kobiet w rodzinach – od dziewczynek do kobiet 90-letnich.

Więcej
dr hab n. med. Cezary Wojtyła

dr.n.med.

Cezary Wojtyła

ginekolog-położnik

Specjalista położnictwa i ginekologii. Wykształcenie zdobył na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu endometriozy, diagnostyce i leczeniu niepłodności, ultrasonografii ginekologicznej, ultrasonografii piersi, patologii szyjki macicy, prowadzeniu ciąż fizjologicznych i wysokiego ryzyka, antykoncepcji. Zajmuje się również wszystkimi innymi problemami z zakresu ginekologii i położnictwa.

Więcej
Dr Aleksandra Ozimek

lek.med.

Aleksandra Ozimek

ginekolog-położnik

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe Gender Studies. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej i w Szpitalu Bielańskim. W praktyce klinicznej zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zaburzeń ginekologicznych, w tym leczeniem zaburzeń miesiączkowania i stanów zapalnych narządu rodnego oraz poradnictwem antykoncepcyjnym (w tym wkładki wewnątrzmaciczne oraz implanty podskórne).

Więcej
Dr Renata Samocka

lek.med.

Renata Samocka

Neurolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie kliniczne zdobyła w pracy w oddziałach szpitalnych Kliniki Neurologii CSK MSWiA, Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie oraz w Przyklinicznych Poradniach m in. Poradni Stwardnienia Rozsianego, Poradni Pozapiramidowej, a także poradniach ogólnoneurologicznych.

Więcej
Dr n. med. Agata Majewska

dr n. med.

Agata Majewska

ginekolog-położnik

Ukończyła studia medyczne na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie realizuje pracę doktorską w ramach Szkoły Doktorskiej WUM.

Więcej
Dr Joanna Zwolińska

lek.med.

Joanna Zwolińska

ginekolog-położnik

Specjalistka położnictwa i ginekologii, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, starszy asystent Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa CMKP w Warszawie. Zajmuje się profilaktyką oraz diagnostyką chorób ginekologicznych, prowadzeniem ciąż fizjologicznych i patologicznych, doborem antykoncepcji, zabiegami ambulatoryjnymi, w tym instalacją wkładek wewnątrzmacicznych.

Więcej
Dr Paweł Pudełko

lek.med.

Paweł Pudełko

Urolog-androlog

Lekarz specjalista urolog FEBU. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Urologii WUM. Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

Więcej
prof. dr hab. n. med.  Tadeusz Issat

prof.

Tadeusz Issat

ginekolog-położnik

Profesor Tadeusz Issat jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistą położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii ginekologicznej z medycyną rozrodu. Od 2007r. zatrudniony w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Więcej
dr hab. n. med. Grzegorz Szewczyk

dr hab. n. med.

Grzegorz Szewczyk

Ginekolog-Onkolog

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie z wyróżnieniem. Specjalista położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej. Biegle posługuje się językiem angielskim. Prowadzi konsultacje z zakresu leczenia nowotworów narządów płciowych kobiecych, ze szczególnym uwzględnieniem ciążowej choroby trofoblastycznej.

Więcej
Dr Katarzyna Matuszny

lek.med.

Katarzyna Matuszny

ginekolog-położnik

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista ginekologii i położnictwa. Doświadczenie w zawodzie zdobywała w Szpitalu Specjalistycznym Św. Zofii w Warszawie. Godny zaufania położnik. W zakresie ginekologii zajmuje się szczególnie problemem nietrzymania moczu (małoinwazyjne leczenie przy użyciu preparatu BULKAMID) i zaburzeń statyki narządu rodnego (leczenie operacyjne, pessaroterapia).

Więcej
dr n. med. Izabella Kopeć

lek.med.

Izabella Kopeć

Hematolog

Specjalista chorób wewnętrznych, hematolog. Kierownik Poradni Hematologicznej dla Kobiet w Ciąży w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Więcej
Dr Wojciech Niemirowski

lek.med.

Wojciech Niemirowski

Neurolog

Specjalista neurolog. Ukończył studia podyplomowe „Medycyna bólu” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje z pacjentami od ponad 15 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w oddziałach szpitalnych w tym w Pododdziale Udarowym.

Więcej
Dr n.med. Anna Rubiec-Niemirowska

dr.n.med.

Anna Rubiec-Niemirowska

Endokrynolog-diabetolog

Doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii. Pracuje z pacjentami od ponad 15 lat. Ukończyła studia podyplomowe:„ Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych” na WUM i „Medycyna Bólu”. Były konsultant internista w Oddziale Neurologii Szpitala Wolskiego. Wieloletni nauczyciel akademicki.

Więcej
Dr Monika Matraszek

lek.med.

Monika Matraszek

Endokrynolog-diabetolog

Pracuje w jednym z Warszawskich Szpitali Klinicznych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, hiperandrogenizmem, zaburzeniami miesiączkowania, diagnostyką niepłodności, chorób przysadki mózgowej oraz otyłości.

Więcej
Dr Magdalena Hołownia-Broniatowska

lek.med.

Magdalena Hołownia-Broniatowska

ginekolog-położnik

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii.Zdobyła doświadczenie na oddziale klinicznym Położnictwa i Ginekologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Posiada certyfikat badań usg Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz londyńskiej Fundacji Medycyny Płodowej (FMF).

Więcej
Dr Jolanta Mroczyńska

lek.med.

Jolanta Mroczyńska

Dermatolog

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie GUM).Specjalizację II stopnia uzyskała w Klinice Dermatologicznej w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Więcej
Dr Jerzy Chojecki

lek.med.

Jerzy Chojecki

ginekolog-położnik

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista Położnictwa i Ginekologii. Posiada certyfikat uprawniający do wykonywania pełnego zakresu badań ultrasonograficznych w zakresie ginekologii i położnictwa oraz certyfikat FMF pozwalający wykonywać badania usg z zakresu oceny ryzyka wad genetycznych.

Więcej
Dr Alicja Hoszowska

lek.med.

Alicja Hoszowska

ginekolog-położnik

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ukończyła specjalizację z Położnictwa i Ginekologii w Klinice Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej CMP im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. Uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach w zakresie ultrasonografii położniczej oraz ginekologicznej, jak również warsztatach z laparoskopii i histeroskopii. Posiada liczne certyfikaty sekcji USG PTG oraz IOTA.

Więcej
Dr Ewa Kaszuba-Wojtachnio

lek.med.

Ewa Kaszuba-Wojtachnio

Endokrynolog-diabetolog

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. W trakcie kolejnych lat pracy uzyskała następujące specjalizacje: choroby wewnętrzne, diabetologia i endokrynologia. Od początku swojej pracy zajmuje się pacjentami ze wszystkimi typami cukrzycy, jest specjalistą zarówno w prowadzeniu pacjentów leczonych jedynie dietą, jak i złożoną terapią hipoglikemizującą z intensywną insulinoterapią włącznie.

Więcej
Dr Anna Bodziony

lek.med.

Anna Bodziony

Radiolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej odbywała w Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie przy ul. Wołoskiej.

Więcej
Dr Paweł Palacz

lek.med.

Paweł Palacz

ginekolog-położnik

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej ze specjalizacją z zakresu ginekologii i położnictwa. Jego główny obszar zainteresowań to ciąże wysokiego ryzyka. W Royal Clinic obejmuje opieką pacjentki w ciążach fizjologicznych, jak i tych powikłanych.

Więcej
Dr n.med. Anna Buczma

dr.n.med.

Anna Buczma

Hematolog

Kierownik Oddziału Zaburzeń Hemostazy w Klinice Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Więcej
Dr Edyta Baj-Chojecka

lek.med.

Edyta Baj-Chojecka

ginekolog-położnik

Ukończyła I Wydz. Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Jest specjalistą położnictwa i ginekologii. Od 2004 roku do 2017 pracowała w Klinice Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu im prof. W. Orłowskiego w Warszawie. Przez kilka lat pracowała również w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Więcej
Dr Dorota Wakuła

lek.med.

Dorota Wakuła

Endokrynolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie, które zdobyła w Klinice Endokrynologii Szpitala Klinicznego przy ulicy Banacha 1A, jak również w Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii szpitala MSW w Warszawie, gdzie na stanowisku Starszego Asystenta zajmowała się diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami endokrynologicznymi.

Więcej
Dr n. med. Małgorzata Kania

dr.n.med.

Małgorzata Kania

Ginekolog-Endokrynolog

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii zrealizowała w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. W ramach studiów doktoranckich zajmowała się również dydaktyką studentów polsko i anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Więcej
Dr Katarzyna Jobda

lek.med.

Katarzyna Jobda

ginekolog-położnik

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM w Szpitalu przy ulicy Karowej w Warszawie. Zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób ginekologicznych, prowadzeniem ciąży, wprowadzaniem bezpiecznej i skutecznej antykoncepcji oraz hormonalnej terapii zastępczej.

Więcej
Dr Agnieszka Greloch

lek.med.

Agnieszka Greloch

Ginekolog-Endokrynolog

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista Ginekologii i Położnictwa, Specjalista Ginekologii-Endokrynologicznej. Starszy asystent w II Klinice CMKP Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Więcej

Blog

Aktualność

Badanie KTG płodu – na czym polega badanie kardiotokograficzne?

Kobiety w ciąży zapewne często słyszą ten akronim, jednak czy wiedzą co on dokładnie oznacza? KTG jest to badanie kardiotokograficzne polegające na graficznej, równoczesnej rejestracji czynności serca płodu oraz napięcia mięśnia macicy.  Badanie to jest niezwykle istotne ponieważ pozwala na ocenę dobrostanu płodu. Wykonuje się je zwykle w ostatnich tygodniach ciąży, podczas porodu oraz w […]

Więcej
Aktualność

Choroby tarczycy a ryzyko poronienia — ważne informacje

Tarczyca odgrywa istotną rolę w ludzkim organizmie. Produkuje hormony regulujące różne procesy, ma wpływ na pracę układu sercowo-naczyniowego i nerwowego, a także gruczołów płciowych. Choroby tarczycy są problemem dotykającym wiele osób. Często mówi się, że zwiększają one ryzyko poronienia. Czy rzeczywiście tak jest? Zdrowa tarczyca i jej wpływ na ciążę Pod wpływem hormonu TSH wydzielanego […]

Więcej
Aktualność

Kiedy należy wybrać się do endokrynologa – jakie są niepokojące objawy?

Hormony są odpowiedzialne za to, jak się czujemy, jak myślimy, jak wyglądamy. Jeśli gospodarka hormonalna zostanie zaburzona, wpłynie to na funkcjonowanie całego organizmu. Brak równowagi w układzie dokrewnym może objawiać się w różny sposób. Najczęstsze objawy to: przewlekłe zmęczenie, osłabienie, senność, pobudliwość, wahania nastrojów, nagła zmiana masy ciała, nadmierna potliwość, uderzenia gorąca, obrzęki kończyn, zaburzenia […]

Więcej

Royal Clinic, ul. Ordona 5, 01-237 Warszawa

recepcja.ordona@royal-clinic.pl