Nifty Pro

Czym jest test NIFTY PRO?

NIFTY PRO jest nieinwazyjnym, a także bezpiecznym dla dziecka i matki, przesiewowym badaniem prenatalnym. Jest to jedyny dostępny na rynku test z ubezpieczeniem wyniku. Polega na pobraniu próbki krwi matki dziecka i zbadaniu bezkomórkowego płodowego DNA dla płodowych uwarunkowań chromosomowych.

Badanie NIFTY PRO cechuje najwyższa dokładność – ponad 99% i najniższy wskaźnik wyników fałszywie dodatnich (<0,05%).

Od 2010 roku na rynku był dostępny test NIFTY®, który w 2018 roku został zaktualizowany, stając się NIFTY® PRO – który może testować wszystkie numeryczne chromosomalne aneuploidie i 84 rodzajów mikrodelecji = łącznie 94 choroby!

Zalety wykonania testu NIFTY PRO:

 • test NIFTY PRO jest BEZPIECZNY dla dziecka i matki – pobierany z krwi mamy
 • GODNY ZAUFANIA – czułość badania NIFTY PRO wynosi ponad 99%
 • SZEROKA WALIDACJA KLINICZNA – wykonano już ponad 5 000 000 testów NIFTY na całym świecie
 • WSZECHSTRONNY – test NIFTY PRO wykrywa aż 94 choroby płodu, w tym: 6 trisomii – Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Patau, zespół DiGorge’a, zespoły Angelmana/Pradera-Williego, zespół Wolfa-Hirschhorna
 • NIFTY PRO to jedyny test na rynku z UBEZPIECZENIEM WYNIKU – odszkodowanie w przypadku wyniku fałszywie negatywnego (prawdopodobieństwo mniejsze niż 0,01%) Pacjentka otrzyma odszkodowanie finansowe w wysokości ok. 210 000 zł. W przypadku wyniku pozytywnego – Pacjentka będzie mogła wykonać zabieg amniopunkcji genetycznej lub zwrot kosztów zabiegu amniopunkcji do kwoty ok. 2600 zł
 • wyniki NIFTY PRO do 10 dni roboczych
 • PROSTY – wystarczy pobrać krew mamy – bez specjalnego przygotowania – nie trzeba być na czczo!
 • możliwość wykonania badania NIFTY PRO JUŻ W 10 TYGODNIU CIĄŻY

Kto i kiedy powinien wykonać test NIFTY PRO?

Test NIFTY PRO w Royal Clinic może wykonać każda kobieta w ciąży, która chce poznać genetyczne uwarunkowania swojego dziecka – nie ma tez żadnych przeciwwskazań do wykonania tego badania. Test genetyczny można wykonać już od 10 tygodnia ciąży – jednak zaleca się wykonywać test od 12 do 24 tygodnia ciąży.

Pamiętaj, że Test NIFTY PRO nie zastępuje jednak badania prenatalnego ultrasonograficznego, zalecanego przez PTG.

NIFTY PRO szczególnie rekomendujemy w następujących przypadkach:

 • wiek ciężarnej powyżej 35 lat
 • przypadki wad i chorób genetycznych w rodzinie lub wcześniejszych ciążach
 • nieprawidłowy wynik innych badań prenatalnych, jak USG lub tzw. test FMF (test PAPPA)
 • zapłodnienie invitro
 • przeciwwskazania do inwazyjnych badań prenatalnych

Ile dni czeka się na wynik testu NIFTY PRO?

Czas oczekiwania na wynik badania to ok. 7 dni roboczych.

Jakie choroby i wady genetyczne wykrywa test NIFTY PRO?

Badanie NIFTY PRO pozwala na oszacowanie ryzyka aż 94 chorób płodu oraz informuje o płci dziecka (za zgodą rodziców).

 • Trisomia 21 (Zespół Downa) 
 • Trisomia 18 (Zespół Edwardsa) 
 • Trisiomia 13 (Zespół Patau) 
 • płeć płodu
 • Zespół Turnera (X)
 • Zespół Klinefeltera (XXY)
 • Trisomia chromosomu X (XXX)
 • Zespół Jacobsa (XYY)
 • Trisomia 9
 • Trisomia 16
 • Trisomia 22
 • Zespół DiGeorge’a
 • Zespół DiGeorge 2
 • Zespół Dandy-Walker’a
 • Zespół Levy-Shanske’go
 • Zespół Cri du Chat
 • Zespół WAGRO
 • Zespół „Kociego Oka” (Cat-Eye)
 • Zespół Yuan-Harel-Lupski’ego
 • Zespół Jacobsena
 • Zespół Langer-Giedion
 • Zespół Potockiego-Shaffer’a
 • Zespół Potockiego – Lupskiego
 • Zespół Smith-Magenis’a
 • Zespół Wolfa-Hirshhorna
 • Zespół Prader-Will’ego/ Angelmana
 • Zespół SHFM5 (Ektrodaktylia)
 • Zespół Van der Wanda
 • Holoprosencefalia 1 i 6
 • Zespół Frias
 • Zespół WAGR
 • Zespół CHDM
 • HCD
 • 1p36,
 • 16p12.2-p11.2
 • 2q33.1
 • 84 mikrodelecje
 • aneuploidie innych chromosomów

Badanie NIFTY PRO pozwala na oszacowanie ryzyka aż 94 chorób płodu oraz informuje o płci dziecka (za zgodą rodziców).

 

Przejdź do informacji dla Pacjentów związanych z koronawirusem