prof. dr hab. n. med. Tadeusz Issat

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Issat

Ginekologia i położnictwo

Profesor Tadeusz Issat jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistą położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii ginekologicznej z medycyną rozrodu. Od 2007r. zatrudniony w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

 

W 2017 roku otrzymał, przyznany przez Radę Naukową w/w instytutu tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych za osiągnięcia naukowe. Od listopada 2007r. do października 2019r. zatrudniony był w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

 

Obecnie Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Instytucie Matki i Dziecka oraz pracownik naukowy w/w Instytutu.

 

Autor i współautor nowatorskich terapii z zakresu ginekologii i położnictwa, prelegent i uczestnik wielu międzynarodowych konferencji i sympozjów.

Royal Clinic, ul. Ordona 5, 01-237 Warszawa

recepcja.ordona@royal-clinic.pl