Dr n. med. Marian Malinowski
Ginekologia i Położnictwo

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu niepłodności, ultrasonografii prenatalnej i ginekologicznej, prowadzeniem ciąż fizjologicznych i patologicznych, antykoncepcji oraz małoinwazyjnym leczeniu operacyjnym.  Zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną 3D/4D.  Posiada certyfikat Fetal Medicine Foundation, który potwierdza umiejętność wykonywania badań prenatalnych (w tym testu PAPP-A) oraz certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego uprawniający do wykonywania badań USG w zakresie położnictwa i ginekologii. Badania ginekologiczne wykonuje wg standardów IOTA (International Ovarian Tumor Analysis group).

Podczas wizyt w Royal Clinic udziela porad dotyczących planowania i prowadzenia ciąż fizjologicznych, ale również patologicznych na wszystkich poziomach ryzyka. Doświadczenie w tym zakresie zdobywa pracując w oddziale III stopnia referencyjności (najwyższy).
Prowadzi porady w zakresie antykoncepcji, również długoterminowej.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem dolegliwości ginekologicznych, w tym zmian w przydatkach (np. torbiele) i w macicy (np. mięśniaki). Pracuje w ośrodku specjalizującym się w chirurgii małoinwazyjnej szczególnie dotyczącej diagnostyki i leczenia niepłodności (np. jednoczasowe wykonanie laparoskopii, histeroskopii i kolorografii lub rekonstrukcje macicy). Wykonuje badania HSG i Sono-HSG.