Dr n.med. Anna Nyk- Kępczyńska

Dr n.med. Anna Nyk- Kępczyńska

Endokrynolog

Ukończyła I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie prowadząc pacjentów ze schorzeniami internistycznymi oraz endokrynologicznymi.

 

Zatrudniona w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku asystenta. Prowadzi ćwiczenia oraz seminaria w języku polskim i angielskim z zakresu chorób wewnętrznych i endokrynologii dla studentów I Wydziału Lekarskiego oraz English Division, seminaria z zakresu propedeutyki endokrynologii dla studentów Dietetyki Wydziału Nauki o Zdrowiu.

 

Bierze udział w programach naukowych prowadzonych w Klinice, jest autorem i współautorem publikacji. W 2011 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, w 2015 w dziedzinie seksuologii, w 2017 r. w dziedzinie endokrynologii.

 

W Royal Clinic obejmuje opieką pacjentów ze schorzeniami: tarczycy, gonad (jąder i jajników), nadnerczy , przytarczyc, przysadki oraz chorobami układu krążenia, oddechowego i przewodu pokarmowego.

 

W kręgu szczególnych zainteresowań znajdują się choroby nadnerczy, gonad, w tym zespoły hiperandrogenizacji u kobiet i zaburzenia miesiączkowania, a także leczenie hormonalne osób transpłciowych.

Royal Clinic, ul. Ordona 5, 01-237 Warszawa

recepcja.ordona@royal-clinic.pl