Dr Anna Bodziony

Dr Anna Bodziony

Radiolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Specjalizację z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej odbywała w Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie przy ul. Wołoskiej.

 

Swoją karierę flebologiczną rozpoczęła w Klinice Flebologii w Warszawie, kształcąc się w zakresie diagnostyki obrazowej naczyń żylnych i wykonywania małoinwazyjnych zabiegów wewnątrzżylnych.

 

Jest specjalistką w zakresie ultrasonografii, w tym ultrasonografii dopplerowskiej.

Royal Clinic, ul. Ordona 5, 01-237 Warszawa

recepcja.ordona@royal-clinic.pl