Dr Anna Bodziony

Dr Anna Bodziony

Radiolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej odbywała w Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie przy ul. Wołoskiej. Swoją karierę flebologiczną rozpoczęła w Klinice Flebologii w Warszawie, kształcąc się w zakresie diagnostyki obrazowej naczyń żylnych i wykonywania małoinwazyjnych zabiegów wewnątrzżylnych. Jest specjalistką w zakresie ultrasonografii, w tym ultrasonografii dopplerowskiej.

Royal Clinic, ul. Ordona 5, 01-237 Warszawa

recepcja.ordona@royal-clinic.pl