Dr Agnieszka Greloch
Ginekologia Endokrynologiczna

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego .
Specjalista Ginekologii i Położnictwa, Specjalista Ginekologii-Endokrynologicznej .
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń endokrynologicznych i ginekologicznych. Opieka nad pacjentkami w ciąży fizjologicznej i powikłanej. Wykonuje badania usg ginekologiczne. Starszy asystent w II Klinice CMKP Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.