Czym jest badanie histopatologiczne?

Głównym celem badania histopatologicznego jest określenie charakteru danego procesu chorobowego. Najczęściej wykorzystuje się je w ocenie ryzyka rozwoju nowotworów. Do badania potrzebna jest próbka materiału pobrana od pacjenta, najczęściej przy okazji innego zabiegu lub podczas wizyty kontrolnej.

Badanie histopatologiczne przeprowadzamy w celu wykrycia ewentualnych zmian nowotworowych w obrębie piersi i narządów płciowych pacjentek. Tkankę pobiera lekarz. Za próbkę do badania układu rodnego służy materiał z szyjki macicy. Najczęściej pobiera się go podczas kolposkopii.

Skuteczność badań histopatologicznych

Ostateczną diagnozę dotyczącą stanu procesu chorobowego wystawia się głównie na podstawie badania histopatologicznego. Charakteryzuje się ono bowiem dużą wiarygodnością oraz trafnością w wykrywaniu zmian nowotworowych. Wczesne rozpoznanie zagrożenia daje duże szanse na skuteczne zahamowanie rozwoju choroby. Dlatego warto zdecydować się na wykonanie badania histopatologicznego, jeśli lekarz uzna, że istnieją ku temu powody.

Do pobrania materiału do badania histopatologicznego nie trzeba przygotować się inaczej niż do pozostałych badań. Próbka często wycinana jest także przy okazji innych zabiegów.

Wskazania do badania histopatologicznego

Niepokojące objawy oraz wcześniejsze wyniki mogą skłonić lekarza do zlecenia badania histopatologicznego. Zwykle jest to jedynie próba potwierdzenia tezy, która pojawiła się już wcześniej. Oznacza to, że takie badanie histopatologiczne lekarz zleca wtedy, gdy ma już poważne podstawy do zdiagnozowania nowotworu.