Diabetologia

Kto to
jest Diabetolog?Kto to
jest Diabetolog?

Diabetolog to specjalista zajmujący się pacjentami z rozpoznaną cukrzycą, jak również stanem przedcukrzycowym (nieprawidłowa glikemia na czczo, nieprawidłowa tolerancja glukozy), a także pacjentami z napadami hipoglikemii (zbyt niskiego poziomu cukru we krwi).

Konsultacja Diabetologiczna

Podczas konsultacji diabetologicznej zabierz ze sobą posiadane wyniki badań dotychczas wykonanych oraz odbytych konsultacji specjalistycznych, jak również ewentualne karty wypisu ze szpitala.

Lekarz poprosi nas o prowadzone zapisy glikemii (poziom cukru mierzony w domu). Jeśli mamy wątpliwości w zakresie posługiwania się glukometrem lub penem insulinowym, zabierzmy je również ze sobą. Podczas wizyty zbiera wywiadu chorobowego (kiedy została rozpoznana cukrzyca, jak była dotąd leczona, jakie badania wykonywano, czy obecne są powikłania cukrzycy). Następnie zapyta nas o aktualne wyniki glikemii, epizody hipoglikemii (zbyt niskiego poziomu cukru we krwi) oraz samopoczucie. Zostanie przeprowadzone badanie przedmiotowe, w tym pomiar ciśnienia tętniczego oraz pomiar wagi i wzrostu. Otrzymamy zalecenia dotyczące dalszego leczenia oraz skierowanie na badania dodatkowe, o ile będzie to konieczne.

 

Przejdź do informacji dla Pacjentów związanych z koronawirusem